ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Κ1/108280/28-06-2017 Εγκύκλιο του Διευθυντή Δια Βίου Μάθησης η λειτουργία των Δ.ΙΕΚ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι πρωινή, ενώ θα παραμείνουν κλειστά από 1η έως 15η Αυγούστου.

Οι ώρες εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με το κοινό το παραπάνω χρονικό διάστημα στο Δ.ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θα είναι από 09:30 έως 13:30.