Ειδικότητες Εξαμήνου παλιο

  • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Γ’ Εξάμ.)
  • ΤΕΧΝΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ (Γ’ Εξάμ.)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (Γ’ Εξάμ.)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Γ’ Εξάμ.)
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Γ’ Εξάμ.)

Καθώς αναμένονται και οι νέες ειδικότητες που θα εγκριθούν από τη ΓΓΔΒΜ