Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Κ1/108280/28-06-2017 Εγκύκλιο του Διευθυντή Δια Βίου Μάθησης η λειτουργία των Δ.ΙΕΚ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι πρωινή, ενώ θα παραμείνουν κλειστά από 1η έως 15η Αυγούστου.

Οι ώρες εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με το κοινό το παραπάνω χρονικό διάστημα στο Δ.ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θα είναι από 09:30 έως 13:30.


 

Ανακοινώση 22/5/2017

Από  σήμερα  Δευτέρα 22/5/2017 και  δεδομένης της αδυναμίας προσέλευσης καταρτιζομένων  λόγω συνεχιζόμενης έλλειψης λεωφορείων ΟΑΣΘ,    το πρόγραμμα μαθημάτων των τμημάτων του Δ.Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  που δεν θα συμπληρώνουν ικανό αριθμό καταρτιζομένων,  θα τροποποιείται ανάλογα και θα καλύπτεται με αναπληρώσεις μαθημάτων μέσα στις επόμενες εβδομάδες κατάρτισης και αν χρειαστεί, ακόμη  και με παράταση του εξαμήνου, εφόσον το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν επαρκεί για να διδαχθούν οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ

ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ